Den svenska Lodgen tillhör den engelska Orden, The White Eagle Lodge, som är ett världsomfattande andligt brödraskap. White Eagle Lodge bildades 1936 av en ljusgestalt, som bär det symboliska namnet White Eagle (Vita Örnen), han är budbärare för det Vita
Brödraskapet. I Bibeln hänvisas till dessa själar med följande ord: "Deras kläder är tvättade renare än snö, i lammets blod." Vita Örnen grundlade Lodgens arbete och undervisade, under mer än 40 år, genom sitt jordiska instrument Grace Cooke. Hans personlighet är mild, hans ord och
handling har bevisat att Gud är kärlek. Jesus älskade lärjunge Johannes har också den vita örnen som sitt sigill. Han har fått i uppgift av Mästaren att bilda esoteriska brödraskap.
 
  "Den grundläggande strävan i vår undervisning är, att åter göra den uråldriga visdomen känd i vår tidsålder (Vattumannens tids.) Dess lära utgjorde i gången tid grunden för alla de stora religionerna, även kristendomen, men har senare fördunklats genom dogmer och fördomar. Enligt den uråldriga läran är livet på jorden och i andevärlden långt ifrån slumpartat, godtyckligt eller orättvist. Det är istället underkastat vissa grundläggande lagar, som verkar genom hela universum."
W.E.
 
White Eagle Lodge är dagens skola för esoteriska mysterier. Till Lodgen söker sig själar som är i harmoni med dess undervisning och som vill delta i seriös andlig utvecklig och tjänande. Genom kurser, föreläsning, undervisning, meditation och tjänande förbereder sig själen för en djupare andlig medvetenhet, som berikar livets alla aspekter.

This hublot replica uk with titanium to create, through the embossed pattern background disk grinding into a "lunar surface" like effect, in order to allow the wearer to be able to enjoy such a beauty, this watch is not the slightest excess in the design, not only simplifies the time standard decoration, but also the most simple two-pin type pointer, all just for highest visual experience. And its deck iconic tourbillon device is designed to be three F word, meaning to take off, also happens to be the first letter Fiyta brand, like the famous Vacheron Constantin long used as the Maltese cross design, Fiyta people see the full details of this international design ideas. Compared Fiyta, located in Hall 2 bridges cartier replica uk more "China wind", with brand founder meters Changhong's words, "the tradition of, indigenous peoples essence out of the country to the world" is the covered {hublot replica sale} insists on the road. Chinese culture has a lot of the essence of the so-called Chinese wind watch is not just limited to the above five elements of the zodiac, this Basel Watch Fair, bridges Heuer watches from the Tang Chung Tang, landscapes, ancient architecture for us to show another equally beautiful Chinese style. Ya Chung Tang series "lyrical piece" focuses focussed on the scene, by Jingdezhen porcelain enamel painting techniques of "Deng Guanquelou" and "Midnight Bells" two more intuitive map Tang mood now wrist. Porcelain enamel painting called "porcelain enamel", its original painted enamel metal techniques were improved, and the reaction by a variety of coatings and for temperature control, multi-colored enamel on porcelain firing the resulting surface. Its products to color Zeming Li, known for exquisite art work, designed for the Qing court of Queen and special. The carved rolex replica uk mirror, mountains, tall buildings, cold temple, boat and follow Painting Art looming between the lush, poetic will be in shades of ink connected at affordable dense open. The "core" powerful, can only extraordinary performance. Fake Rolex sale had since 2011 to regain pride in the development of independent movement, launched four years eight both practical and aesthetically pleasing personality independent movement. Delicate operation to show the movement and metal mechanical aesthetics H-20-S-wide hollow independent movement gives full hollow jazz watch confident temperament and Zoran gentleman demeanor, elegant ladies wrist and a different kind of charm.