"Vi har valt att kalla detta brödraskap för White Eagle Lodge. Detta namn hänsyftar inte till en viss person utan till den vita örnen som symboliserar en vision. Genom tidsåldrarna har denna symbol använts av de Vise, vilka det är vårt privilegium att få tjäna."
White Eagle
 
 
Varje man, kvinna och barn på jorden har i sitt hjärta ett ljus till sin ledning. Detta ljus är Kristusanden, den gudomliga kärlekens ande. Syftet med Lodgens undervisning är att hjälpa människorna, oavsett kön, ras eller religion, att utveckla detta inre ljus. - Så att det strålar genom hela deras väsen och ut i världen för att hela, trösta, och välsigna skapelsen.