Många människor över hela Skandinavien har funnit att Polstjärnan är en god inspirationskälla i deras andliga utveckling. Varje nummer innehåller andlig undervisning av White Eagle. Brödraskapets ledare svarar på frågor. Där förekommer också artiklar om healing, astrologi, yoga och annat.

Polstjärnan utkommer med 6 nummer om året.

Lösnummer kostar 30:-
Årsprenumeration 180:-
i Skandinavien.

 
Citat ur innehållet:
 

Några ord om framtiden

”Tiden kommer när din regering inte längre kommer att bli vald, inte heller att bestå av människor födda till positionen, utan av män och kvinnor som är kvalificerade på den andliga vägen och är därför rustade att vara en del i Rådsförsamlingen.

Män och kvinnor som sänder ut en ärlig önskan och bön att bli använda i Mästarens tjänst, blir noterade och deras utveckling övervakas. Alla är vi under övervakning av Mästarens tjänare kanske av Mästaren själv – ja…

Det kan enkelt upptäckas genom ditt inre ljus, genom vibrationen i din aura, om du är redo för att bli accepterad som elev. Det finns ingen anledning att föra oväsen, utan att endast utföra det arbete som har givits dig.  Fortsätt att fortsätta; bry dig inte om beröm eller klagan; utan arbeta för Mästaren – nej, inte endast för Mästaren, utan för kärleken till tjänandet för hela skapelsen.

Du kan placeras i en avlägsen skog i ett land långt ifrån civilisationen, men ditt ljus kommer att lysa så att Mästaren inte kan gå förbi dig. Du kan placeras i den mest enformiga affär i staden, men Mästaren ser över huvudena i folkvimlet, och Han vet exakt vad du gör och hur du för dig själv. Det är den människan som dagligen går i stillhet och ger ut kärlek, mildhet och frid som är kvalificerad för det större arbetet i Mästarens tjänst.

Må vi tillåta oss själva att bli vägledda av mildheten och Kristus kärlek. Må vi vandra ödmjukhetens och tystnadens väg, vetande att allting arbetar tillsammans för det goda, för Gud. Under Hans allenarådande kontroll, och i Hans kärlek och visdom behöver vi inte ha någon fruktan… ingen fruktan. Allt är väl.”

                                                                                             White Eagle

                  
 
The Rolex Daytona which I received has ceased working can you advise how I go about getting an exchange or refund as I have had nothing but problems with this watch from day one. I have tried your instructions and the second hand still does not move. The watch is of no use to me whilst in this condition, can you advise further actions. Unfortunately the nearest replica watches UK repair shop is 25 miles away, I am really not happy paying you in full and end up receiving an item which has had more than one problem with it, the trading standards advise that you should sell items which meet the description, in this case it has not. I feel that offering me a discount is a bit of an insult considering I havenít had the use of it, at this point I would accept a replacement. Wishing I had a Rolex replica sale that worked. I would like a new watch or at least one that works or as I said a watch of a similar style. I donít get the sending you $20 for postage as I have already paid the postage for the watch that doesnít work and I have had no use of it, this seems to be dragging on so can we get it finalized once and for all then I might just purchase another watch in the future. I have today received the watch but the glass on top appears to be raised plastic and spoils the look of the Rolex replica UK. Also the interior is cloudy. Can I send it back for exchange?