Medlemskap i White Eagle Lodge är öppen för alla människor oavsett kön, religion, ras eller nationalitet. Vår önskan är att du är i harmoni med Lodgens undervisning och att du har en seriös strävan att uppnå ett andligt mål. Att du har karaktär för att inte blanda ihop Lodgens undervisning  
och praktik med annan förkommande andlig väg. Att genom ditt beslut om medlemskap vill du delta i det planetariska arbetet att balansera de positiva och negativa krafterna på Jorden, och att ödmjukt möta, hela och välsigna skapelsen. Genom ditt medlemskap är våra kurser, meditationer och helande arbeten etc. öppna för dig. När du reser ut i världen kan du besöka alla White Eagle Lodger och grupper samt delta i det aktuella arbetet där.
 
  Intresserad? Gå vidare till vår sida för medlemsansökan