Den Vita Örnens visdom har förmedlats under många decennier genom föreläsningar, kurser, praktiskt arbete, böcker, broschyrer. Han lär oss ett sätt att leva som är i harmoni med naturen och de andliga lagarna. Det är endast när vi bryter mot dessa lagar som smärta och lidande uppstår. Lodgens undervisning vill leda människan till ett högre medvetande, bringa djupare förståelse för livets verkliga syfte och skapa en god balans mellan ande och materia.
White Eagle Lodge önskar hjälpa människan att förstå sin gudomliga arvedel att hon är en del av sin Skapare, att hon bär fröet av den kosmiska kärlekens ljus, Kristus, inom sig. Genom självdisciplin, ödmjukhet, enkelhet, tolerans, kärlek etc. kan själen lära sig att utveckla detta inre ljus, som är källan till all helande kraft. Denna kraft är helig och skall inte användas i egoistiska syften utan endast för att hela och välsigna skapelsen. White Eagle har undervisat en form av helande  
(andlig healing) som har praktiserats av de invigda i bl.a. Atlantis, Hyperborea, Egypten och närmare vår tid, av mästaren Jesus. Grunden till all sjukdom är disharmoni, antingen i detta liv eller tidigare.
I Lodgen praktiserar vi två olika former av helande, distans healing och kontakt healing (i den senare formen av helande berör helaren, fysiskt, den hjälpbehövande.) Båda dessa healingformer har till syfte att skapa harmoni och balans i själen som leder, sakta men säkert, till önskad hälsa. Dessa  
helande former har praktiserats i Lodgen i snart 70 år och har bestått alla prov, ibland har de haft mirakulösa effekter.

  Är du i behov av helande hjälp? Gå vidare till vår sida för "Ansökan om helande hjälp"

Can I please get the return address so we can get this exchange done, and I would like to also know why the picture that your company presents on their website in not the same as the Rolex Replica I received. The green hologram, that was important to me. Will you please answer that question for me. Lets please get the ball rolling on our exchange, I would like to have a working watch by my reunion on next month. Please help me make this happen, I would greatly appreciate it. I am now just wanting a complete refund due to the bottom button being broke upon arrival, and you misrepresented your watch online. It clearly shows a green hologram on your website and the Rolex Replica UK I received did not have that feature. This is false misrepresentation and I would like a full refund. Without the green hologram on the back of the watch this makes it not the same watch I ordered, I am disappointed and would just like my money returned to me. Not only did I receive a watch that was not what was shown, I also got one that is broken. Please give me the address to make this return, I donít want another one, itís not what you advertise and I am sending you a printed picture from your website that clearly shows the green hologram and you even showed the back of the Rolex Replica Sale and the green hologram is on the watch. I just want my money returned please, and with you being such a respectful company I donít see you having a problem with this.