Astrologi har alltid utgjort en del av White Eagles undervisning och arbete. Den astrologi som lärs ut och praktiseras i Lodgen är en andlig vetenskap, det är en esoterisk undervisning som hjälper oss att förstå det gudomliga mönstret som ligger bakom allt liv och vår egen plats i skapelsen just nu. Esoterisk astrologi bygger på andliga lagar och principer. Den utgår från själen och förtydligar syftet    
med varje människas liv. För atrologisk litteratur på svenska, se böcker och skrifter.
 
  Horoscope Service
  Courses
  Questions & Answers